Maskinen och Människan!

Hittar du dig själv i vimlet ?

Öppna en bild och skrolla neråt. Alla bilder är fria att använda under licens ”CC BY Peter Brinch”.