Maskinen och Människan!

Anna Felländer

Digitaliseringsekonom och rådgivare

Vad kommer du att prata om på Hbg Talks? 
Pass 1: ”Frigör möjligheterna och stå beredd för utmaningarna i den nya AI-eran”

Pass 2: ”AI i en bredare etisk och social kontext”

AI-teknologin verkar redan idag inom sektorer som handel, finans, juridik och sjukvård. Blickar vi framåt spås en hisnande utveckling och enorma vinster för samhälle, företag och individer. Potentialen inbegriper allt från bättre sjukvårdsstatistik till individuell relevans i tjänster, autonoma fordons transporteffektivisering och smidigare lagerhantering inom handeln.

AI system integreras dock idag i människors vardag utan tillräckliga förutsättningar för att implikationerna kan mätas och utvärderas utifrån ett socialt, etiskt och rättsligt perspektiv. Algoritmer tillsammans med data har visat sig kunna förstärka historiska fördomar, exkludera vissa grupper eller agera på ett oförutsägbart sätt när de används i bredare samhälleligt sammanhang. 

Jag kommer att prata om både möjligheterna och riskerna med AI.

Årets tema är ”Maskinen och Människan”. 
Vad tänker du när vi säger digitalisering och AI och vad innebär det för dig?

När AI jobbar tillsammans med människan och människan och AI kompletterar varandra får vi de största vinsterna. 

Vad kommer deltagarna få med sig från ditt föredrag som de kan använda i sitt arbete?

En överblick över möjligheter och utmaningar, samt exempel på hur AI kan användas både för att skapa lojala kundrelationer och uppnå effektivisering operationellt. 

Beskriv dig själv i korta ordalag

Nyfiken och glad!

Finns det några länkar där man kan läsa mer om dig och det tema du pratar om? 
”Anna fellander vill ha mer mansklighet i algoritmerna”

 

 

Dela:

Facebook
Google+
https://www.hbgtalks.se/speakers/anna-fellander">
Twitter
LinkedIn