Maskinen och Människan!

Talare

Årets talare har olika bakgrund, perspektiv och infallsvinklar på temat Maskinen och Människan. Tillsammans skapar de en spännande mix som både ger svar på våra frågor och utmanar oss att tänka nytt.

Alexandra Hvalgren Moderator

Digitalisering är en av de stora hörnstenar för hur jag lever mitt liv, arbetar, upplever konst och utvecklar idéer. Att testa gränser gällande teknik är en kittlande känsla!

Anna Felländer Digitaliseringsekonom och rådgivare

När AI jobbar tillsammans med människan och människan och AI kompletterar varandra får vi de största vinsterna.

Bengt Wiktorén tf Avdelningschef Arbetsförmedlingen

Vår digitala framtid framställs ofta som ganska dyster. Är det verkligen så framtiden ser ut? Robotar kommer förvisso att ta många av våra jobb men det finns ännu tid att kliva på tåget.

Henrik Fexeus Mentalist och författare

En föreläsning om hur du kan använda din hjärna betydligt mer effektivt än du gör, inom områden du inte trodde du kunde något om. Det handlar inte bara om att bli smartare utan också om att få ett nytt förhållningssätt till sig själv.

Katarina Gospic Entreprenör, författare och hjärnforskare

Framtiden är redan här. Jag jobbar dagligen med social e-learning i VR vilket har flyttat in utbildning, möten och kommunikation i den virtuella verkligheten. 2018 är året då jag blev avatar. Inom kort kommer den styras av AI och jag har lyckats klona mig själv!

Martin Güll Digitaliseringsdirektör

Att spela fotboll är inte bara att sparka en boll. På samma sätt är inte frågan om AI bara en teknik. Vi måste skapa en rad nya förmågor på individ-, organisatorisk, tekniskt men även på mänskligt och samhälleligt plan.

Tobias Lind Training Manager

 ”Audi Jack och Shelley – Hur autonoma bilar blir en verklighet
Presentationen ger en kort tillbakablick på de milstolpar Audi passerat i sitt arbete med att göra självkörande bilar en verklighet. Vad återstår och när kan vi förvänta oss autonoma bilar på marknaden?

Ulla-Karin Barrett Varumärkesstrateg på The Fan Club

De senaste åren har AI varit en växande trend och när företag som Alibaba säger: ”Not mobile first. AI first” vet man att det är dags att förstå hur AI kommer att påverka kommunikationsbranschen framöver.
Presenteras av Helsingborgs Dagblad