med reservation för ändring

Årets moderator

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Catarina är moderator, programledare och föreläsare med djup kunskap inom hållbarhetsområdet. I regionen är hon mest känd som innehållsansvarig och moderator för hållbarhetskonferensen A Sustainable Tomorrow, nationellt som ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning, internationellt som programledare för miljonpublik för We Don´t Have Time´s klimatsändningar.

med reservation för ändring

Årets talare

Anna Kinberg Batra

Ledarskap när allting förändras

Anna Kinberg Batra är en författare, rådgivare och föreläsare. Med sin erfarenhet som tidigare partiledare för moderaterna, talar hon om ledarskap i tider av oroligheter, svåra förutsättningar och politik.

2015 blev Anna Kinberg Batra moderaternas första kvinnliga partiledare. Detta under en turbulent period av flyktingkriser, terrorism, populism och polarisering. Efter avgångskrav från partikamrater lämnade hon posten som partiledare år 2017. Idag föreläser Anna Kinberg Batra om ledarskap, förändring, politik och om hennes liv efter politiken. Hon är knuten till Handelshögskolans centrum för ledarskapsforskning, skribent i Dagens Industri, agerar som rådgivare för olika företag samt organisationer. Hon är även författare till boken ”Inifrån” som släpptes 2018.

Peter Fellman

Industri, finansmarknad och börs – vart är vi på väg?

Peter kommer att ge oss unik inblick i DI:s sätt att analysera, paketera och publicera information på ett område som för de flesta av oss är mycket svårt att förutsäga. Börs och finansmarknadens enorma komplexitet, där allt är sammanlänkat på något sätt tillsammans med börspsykologi, spekulationer, robotar och en värld där småspararna i allt större grad flyttar in på börsen och nästan beter sig som på ett kasino.   Frågan vi vill ställa till Peter är såklart ”Vart är vi på väg?” 
 
Peter Fellman är chefredaktör för tidningen Dagens Industri.

Anders Östlund

Räcker elen till alla?

Det senaste året har vi sett en svängig elmarknad på rekordhöga prisnivåer. Omvärldsfaktorer och en snabbt ökande elanvändning är viktiga faktorer som ligger bakom. Allt ska gå på el – bilar, bussar, långtradare, fartyg och industri. Prognoser visar att behovet av el i Sverige kommer vara fördubblat om bara 20 år. Samtidigt kräver klimatomställningen att fossila bränslen snabbt fasas ut och ersättas av förnyelsebara kraftkällor som vind, sol och vatten där produktionen är väderberoende.
Hur ska detta gå ihop? Varför exporterar vi massor av el när vi behöver den själva?
Skulle en utbyggd kärnkraft lösa problemen?
Kommer elen att räcka till alla?

Anders Östlund är VD och koncernchef på Öresundskraft och styrelseordförande i laddbolaget MER. Anders ger svaren på vart vi är på väg och vi får en översiktlig bild av ett oerhört komplext system.

Linda Hammarstrand

Genom erfarenheten att hjälpa Stena Line och företagets 22 000 medarbetare världen över att öka sin affärsfilosofi har hon skaffat sig en enorm kompetens. Linda har varit en del av Clarion Hotels ledningsgrupp och ansvarade för att göra Clarion till en ledade arbetsgivare i Norden. Lindas implementation av ”Service Excellence program” är något som alla gäster märker av. Nu är hon en av de populäraste och mest anlitade föreläsarna inom området företagskultur. 

Heléne Lidström

Skapa arbetsplatser att längta till

Vårt sätt att arbeta har förändrats radikalt de senaste åren och vi kommer inte återgå till att arbeta på samma sätt som vi gjorde innan pandemin. Nu har vi ett ypperligt tillfälle att utveckla nya arbetssätt och arbetsplatser.

Heléne Lidström är föreläsare, författare och expert på förändringsprocesser. Hon har över 20 års erfarenhet från ledande positioner där förändring på temat kommunikation, kultur och ledarskap i det nya arbetslivet har varit den röda tråden. Sedan 2021 är hon knuten till fastighetsbolaget Castellum där hon bidrar med sin kompetens för att Castellum ska kunna erbjuda arbetsplatser att längta till.

Hur kan man nyttja de möjligheter som digitaliseringen medför? Hur ska kontoren se ut? Vilka arbetstider mår vi bäst av? Hur får man med sig människor i en genomgripande förändring? Heléne kommer under sin föreläsning att dela erfarenheter och lärdomar varvat med insikter från forskningen och konkreta exempel.

Kristofer Wåhlander

Kristofer Wåhlander, även kallad ”den galne dirigenten”, är en av Sveriges mest framgångsrika internationella dirigenter. Han översätter inspirerande kunskaper och lärdomar från att vara dirigent till att leda en arbetsgrupp och bidrar med konkreta exempel om samspel och ledarskap. Kristofer har en förmåga att väcka känslor som får alla att dra jämnt och åt samma håll. Kristofer blir lokomotivet och drivet när varje grupp får prova på att skapa musik och samspel tillsammans. Detta leder till ett avslutande samspel där alla grupper förenas i slutet!

Petrina Solange

Petrina Solange är en av Sveriges mest renodlade stand up komiker känd för sin råa humor som levereras med bred skånska och skadeglatt leende. Inget för mesar.